Neurologopeda

Zajęcia neurologopedyczne prowadzimy z dziećmi już od pierwszych dni życia, ale nasza oferta skierowana jest także do starszych dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. W terapii stosujemy metody indywidualnie dostosowane do potrzeb małych pacjentów. Wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, przedmioty codziennego użytku, a także samodzielnie przygotowane materiały terapeutyczne.

Nasza oferta obejmuje:

 • diagnozę neurologopedyczną
 • instruktaż dla rodziców i opiekunów
 • zajęcia profilaktyczne mające na celu zapobieganiu powstawania wad wymowy
 • terapię wad wymowy (sygmatyzmu, rotacyzmu i pozostałych głosek, a także mowy bezdźwięcznej)
 • terapię niepłynności mowy
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • terapię afazji i dyzartrii
 • terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • terapię zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zespołami wad genetycznych
 • terapię wad towarzyszących zaburzeniom słuchu
 • masaż logopedyczny
 • kinesiotaping logopedyczny
 • terapię karmienia i zaburzeń żywienia
 • ćwiczenia logorytmiczne

Masz jakieś dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami przez formularz kontaktowy...
Formularz kontaktowy

694 709 180

...lub zadzwoń!