Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna to proces neurologiczny, porządkujący bodźce docierające zarówno ze środowiska, jak i ciała, tak by mogły doprowadzić do właściwej reakcji organizmu. Proces ten zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie i kształtuje się już w życiu płodowym.

Terapia Integracji Sensorycznej, opierając się na neuroplastyczności mózgu, uczy go właściwie interpretować i reagować na napływające bodźce. Terapia jest formą „naukowej zabawy”, podczas której dziecko m. in. huśtając się, jeżdżąc na deskorolce, kręcąc się, dotykając różnych faktur – słowem przyjemnie i interesująco bawiąc się – integruje bodźce zmysłowe dochodzące do ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi do lepszej organizacji działań, poprawienia funkcjonowania dziecka.

Przykładowe symptomy zaburzeń Integracji Sensorycznej u dziecka:

 • problemy z nauką, wolniej przyswaja wiedzę,
 • niewłaściwie reaguje (przesadnie lub w ogóle) na różnego rodzaju bodźce (słuchowe, wzrokowe, węchowe, dotykowe), płynące ze świata zewnętrznego,
 • ujawniają się zachowania trudne w kontakcie z rówieśnikami, rodzeństwem (bójki, rozdrażnienie, nadmierna płaczliwość),
 • jest ciągle pobudzony, ma problemy z uwaga i koncentracją,
 • nie lubi kręcenia, huśtania lub kręciło, huśtałoby się cały czas,
 • ma trudności w osiąganiu postępów w prowadzonej terapii,
 • ma trudności z koordynacją ruchową, przejawia nieporadność ruchową, wolniej niż rówieśnicy opanowuje nowe umiejętności,
 • ma trudności z orientacją w schemacie ciała i przestrzeni.

Terapia SI jest przeznaczona dla dzieci z:

 • zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy,
 • MPD, zespołami genetycznymi,
 • całościowymi zaburzenia rozwoju,
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, tj.: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • pochodzących z ciąż wysokiego ryzyka,
 • niepełnosprawnością umysłową,
 • z ADHD, ADD,
 • niedowidzących i niedosłyszących.

Serdecznie Zapraszamy rodziców na diagnozę oraz terapię !

Masz jakieś dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami przez formularz kontaktowy...
Formularz kontaktowy

694 709 180

...lub zadzwoń!