Psycholog dziecięcy

W pracy z pacjentami stosujemy podejście poznawczo – behawioralne, które nastawione jest na zmianę myślenia i zachowania. Dzieci i młodzież uczą się przerywać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań. Celem terapii jest samodzielne wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie z danym problemem. Pacjent wyposaża się w techniki i narzędzia, które potrafi wykorzystać poza terapią, również po jej zakończeniu. Dzięki temu samodzielnie radzi sobie z problemami oraz zapobiega ich nawrotom tym samym wzrasta jego samoocena oraz motywacja do działania.

Nasza oferta obejmuje:

 • Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna w zakresie
  • diagnozy rozwoju psychoruchowego
   • badanie ilorazu inteligencji, diagnoza uzdolnień i zainteresowań dziecka
   • badanie zaburzeń emocjonalnych
   • diagnoza niedostosowania społecznego
   • diagnoza zaburzeń lękowych
   • diagnoza relacji rodzinnych i postaw rodzicielskich
  • nieprawidłowości w rozwoju dziecka
  • lęk, wycofanie, nieśmiałość
  • trudności adaptacyjne
  • problemy dziecka krzywdzonego
  • obniżona samoocena u dzieci i młodzieży
  • trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami
  • trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją
  • dolegliwości somatyczne, np. bóle brzucha, głowy, trudności ze snem, moczenie nocne
  • zaburzenia odżywiania
  • trudne sytuacje w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek
  • trudność z zaakceptowaniem nowej sytuacji rodzinnej, np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, zmiana szkoły
  • nadpobudliwość lub ma trudności z koncentracją uwagi u dziecka
  • niepowodzenia szkolne
  • wsparcie rodzica w procesie wychowawczym
 • prowadzimy następujące szkolenia grupowe
  • warsztaty dla rodziców "Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców" ("Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły")
  • warsztaty dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą
  • warsztaty dla rodzin zastępczych i rodzin adopcyjnych
  • warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Masz jakieś dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z Nami przez formularz kontaktowy...
Formularz kontaktowy

694 709 180

...lub zadzwoń!